HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CÀI ĐẶT OUTLOOK TRÊN HỆ THỐNG MAIL HOSTING – INCOM

 

-         Khởi động chương tŕnh: vào Start-> Program->Outlook Express

-         Nhấp chuột vào Tools -> Account . Xuất hiện hộp thoại mới, chọn tab “Mail” 

 Chọn Add ->Mail.

Xuất hiện hộp thoại

 

 

Điền tên của bạn ví dụ: Nguyen Van A…

-          Nhấp chuột vào nút Next, Trên màn h́nh xuất hiện

                 

 

 

Điền địa chỉ mail của bạn ví dụ: abc@broadband.vn

-          Nhấp chuột vào nút Next: 

 

Điền vào các thông số máy chủ mail như trên hộp thoại

Incoming mail (POP3,IMAP or HTTP) server: mail.broadband.vn

Outgoing mail (SMTP) server: mail.broadband.vn

Tiếp tục chọn Next

 

 

 

  

 

 Kích đúp chuột vào link “mail.broadband.vn” hoặc nhấp chuột vào nút Properties”.   Trên màn h́nh xuất hiện hộp thoại:  

 

 

 

 

 

- Điền các thông số như hộp thoại trên:

·         Incoming mail (POP3): mail.broadband.vn

·         Outgoing mail (SMTP) : mail.broadband.vn

·         Tích chuột vào ô “My server requires authentication” .

 

-          Nhấp chuột vào nút “OK” 

            Chọn Tab Advanced, xuất hiện hộp thoại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

·         Chọn tab Advaned

·         Tích chọn “ Leave a copy of messages on server “

                                                     “ Remove from server after 5 days(s) “

 

( Mục đích trên để copy tất cả các mail từ Server về Outlook, không phải             Download tất cả các mail từ Server )

 

-          Nhấp chuột vào nút “OK”  Kết thúc tŕnh cài đặt