HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBMAIL- ĐỔI MẬT KHẨU

 

 

-         Đăng nhập hệ thống: truy cập vào địa chỉ webmail http://mail.broadband.vn

-         Nhập vào tên truy cập và mật khẩu của bạn

 

-         Vào mục “Các lựa chọn”

 

-         Vào mục “Đổi mật khẩu”

-         Điền vào các thông tin như h́nh dưới

Email Address: là địa chỉ Email của bạn ví dụ abc@broadband.vn

Old Password: Mật khẩu cũ đang sử dụng

New Password: mật khẩu mới

Password(again): gơ lại mật khẩu mới

 

-         Sau khi đă gơ đầy đủ các thông tin vào các box ở trên -> click vào nút “Change Password”

-         Thông báo như h́nh dưới, có nghĩa bạn đă thay đổi mật khẩu thành công. Thoát ra và đăng nhập lại với mật khẩu mới